Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

II. Postanowienia ogólne

III. Warunki używania Serwisu

IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

  W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

  W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

  Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

  VI. Prawa autorskie

  VII. Zmiany Regulaminu

  VIII. Postanowienia końcowe